RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Законопроэкт №3060 от 09.09.2015г. О внесении изменений в Госбюджет Украины на 2015г.

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮА. ЯЦЕНЮК

“     ”                     2015 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України
“Про Державний бюджет України на 2015 рік”
________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37, № 15, ст. 99, № 24, ст. 167; із змінами, внесеними законами України від 16 липня 2015 року № 639-VIII, від 17 липня 2015 року № 647-VIII і 648-VIII) такі зміни:

1)      у статті 1:

в абзаці другому цифри “502.259.708”, “474.945.676,6” та “27.314.031,4” замінити відповідно цифрами “516.571.096,8”, “491.358.415,2” та “25.212.681,6”;

в абзаці третьому цифри “567.008.382,9”, “537.769.703” та “29.238.679,9” замінити відповідно цифрами “581.351.811,7”, “554.182.441,6” та “27.169.370,1”;

в абзаці четвертому цифри “4.796.231,8”, “2.785.865,2” та “2.010.366,6” замінити відповідно цифрами “4.828.271,8”, “2.785.865,2” та “2.042.406,6”;

2)      статті 7 і 8 викласти у такій редакції:

“Стаття 7. Установити у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року — 1176 гривень, з 1 вересня — 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року — 1032 гривні, з 1 вересня — 1167 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року — 1286 гривень, з 1 вересня — 1455 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2015 року — 1218 гривень, з 1 вересня — 1378 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року — 949 гривень, з 1 вересня — 1074 гривні.

Стаття 8. Установити у 2015 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня — 1218 гривень, з 1 вересня — 1378 гривень;

у погодинному розмірі — з 1 січня — 7,29 гривні, з 1 вересня — 8,29 гривні.”;

3)      доповнити Закон статтями 32 і 33 такого змісту:

“Стаття 32. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється із загального фонду Державного бюджету України за рахунок надходжень від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток та податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нарахованих сум податку на прибуток та податку на додану вартість таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків за зазначеною субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, та спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок джерел, визначених пунктами 8 і 9 статті 11 цього Закону, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати як джерела перерахування цієї субвенції надходження від підприємств, визначених частиною першою цієї статті, розстрочених та відстрочених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з акцизного податку, заборгованості, в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої), із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, заборгованості за зобов’язаннями перед державою за позиками, наданими міжнародними фінансовими установами на впровадження проекту “Розвиток міської інфраструктури” та проекту “Водопостачання та каналізація міста Львова”.

Стаття 33. Дозволити органам влади здійснювати підвищення заробітної плати понад розміри, визначені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, за рахунок та в межах власних коштів з урахуванням прийнятих рішень станом на 1 вересня 2015 року та можливостей, наданих статтею 101 Бюджетного кодексу України.”;

4) пункт 9 розділу “Прикінцеві положення” доповнити абзацом такого змісту:

“Кошти, що надійшли до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з пунктом 5 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади.”;

5) внести зміни у додатки № 1, № 3—9 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” відповідно до додатків № 1—8 до цього Закону, виклавши додаток № 8 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

            Голова
Верховної Ради України

10.09.2015

Аналитика:

Законодательство: