RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Разьяснение Госслужбы статистики Украины от 30.11.2012г N 18/1-12/23. О заполнении формы №1-услуги

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 30.11.2012 р. N 18/1-12/23

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Держстату України
Н. С. Власенко

 

 

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (місячна)

Загальні положення

Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження N 1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (місячна) (далі - звіт). У звіті міститься інформація підприємств - юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів, що ідентифікуються за основним видом діяльності як підприємства сфери послуг, відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. N 457 (зі змінами).

Під послугами розуміється діяльність суб'єктів, яка не набуває матеріально-речової форми і задовольняє певні потреби замовників - особисті, колективні, громадські. Послуги є результатом різнорідної діяльності, яка здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств, організацій, підприємців). Момент реалізації послуги збігається з моментом надання її споживачеві.

Метою звіту є одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про стан ринку послуг.

Звіт відображає результати діяльності підприємств:

- з реалізації всіх видів послуг (основний та другорядні види діяльності). Якщо серед другорядних видів діяльності підприємства мають місце види, результатом діяльності яких є виробництво та реалізація товарів (промисловість, сільське господарство, будівництво, виробництво електроенергії, газу, води, теплопостачання), то дані за ними у звіті не відображаються;

- з реалізації послуг за економічно значущими (ринковими) цінами.

Звіт не збирається від підприємств, що переважно фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

Звіт містить інформацію за результатами фактичної діяльності підприємства, на дискретній основі, тобто за кожний звітний місяць поточного року окремо. Уточнення щодо показників звіту мають місце лише за попередній місяць, а за два, три та більше місяців вміщується до річного звіту заформою N 1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (річна).

Зміст звіту за формою N 1-послуги (місячна) відповідає даним документів первинного обліку, а саме: квитанції, чеки, квитки на проїзд у громадському транспорті, наряди - замовлення, замовлення - зобов'язання тощо. Інформація звіту підприємства, що займається виключно виробництвом та реалізацією послуг, - є похідною даних бухгалтерської звітності.

Розділ I. Реалізація послуг

Рядок 02 містить дані про обсяг реалізованих послуг, який визначено за ціною продажу виконаних та реалізованих за межі підприємства послуг, що зазначено в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи послуги за бартерним контрактом), уключаючи непрямі податки (ПДВ, акцизний податок тощо).

Послуги є реалізованими після оформлення документів незалежно від надходження платежів за них.

До складу зазначеного показника також включено:

- вартість транспортних, пакувальних та інших робіт компенсуються за рахунок покупця;

- вартість послуг з оперативної оренди активів та купівлі-продажу іноземної валюти за умови, що ці послуги не були одноразовими операціями, а виділені підприємством в окремі види економічної діяльності;

- вартість послуг з доходів від торгових марок, патентів тощо.

З обсягу реалізованої продукції не вираховуються знижки, надані покупцям.

Склад цього показника не включає:

- вартість продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;

- суми отриманих субсидій і дотацій на виробництво;

- суми попередньої оплати продукції (робіт, послуг);

- авансові платежі;

- надходження, що належать третім особам (іншим підприємствам), тобто, якщо підприємство виконувало посередницькі функції, воно в обсязі реалізованих послуг відображає лише маржу за посередництво.

Якщо підприємства залучають до виконання послуг на умовах підряду сторонні підприємства (підрядників, субпідрядників), то загальний обсяг реалізованих послуг уключає вартість робіт, що виконувалися підрядниками (субпідрядниками), з урахуванням вартості послуг, виготовлення яких здійснювалось на умовах надання підряднику (субпідряднику) давальницької сировини.

Звіт підприємства, що утримує на балансі об'єкти житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення, містить в обсягах реалізованих послуг вартість послуг, реалізованих за межі підприємства або своїм працівникам (членам їх сімей) на комерційній основі. Обсяги реалізованих послуг цих підрозділів ураховано в загальний обсяг реалізованих послуг.

Обсяг реалізованих послуг за окремими видами економічної діяльності у звіті визначено таким чином:

- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг від перевезень, діяльності підприємств з транспортного оброблення вантажів (вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні послуги), допоміжної діяльності у сфері транспорту, послуг з приймання, оброблення, перевезення і доставки поштових відправлень, грошових переказів та інших послуг пошти включно з тими роботами (послугами), оплату за які клієнт ще не здійснив, за винятком непрямих податків;

- трубопровідний транспорт - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів без вартості самих продуктів;

- складське господарство - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг із зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, елеваторах, складах-холодильниках, бункерах тощо без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання;

- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів та ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку - як вартість наданих послуг;

- тимчасове розміщування й організація харчування - у частині діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування - як вартість наданих послуг; у частині діяльності ресторанів (підприємств ресторанного господарства) - як товарооборот ресторанів, що включає величину торгової націнки та вартість продуктів;

- видавнича діяльність - як вартість пошуку авторів для придбання авторських прав на зміст (інформаційні продукти - книги, брошури, буклети, словники, енциклопедії, атласи, карти і діаграми; газети, журнали і періодичні видання, каталоги та інші види друкованих видань) та його видання (публікацію) шляхом відтворення та поширення в різних формах: у друкованій, електронній або аудіоформі, в мережі Інтернет, у вигляді мультимедійних продуктів тощо. Розрізняють книжкові, газетні, журнальні, музичні, on-line та ін. видавництва;

- комплексне обслуговування об'єктів (діяльність житлово-експлуатаційних підприємств) - як суми, нараховані квартиронаймачам до сплати за надані послуги за утримання будинків та прибудинкових територій, за винятком субсидій, наданих окремим споживачам, та відшкодувань зазнаних виробничих витрат за рахунок цільового фінансування;

- наукові дослідження та розробки - як вартість фундаментальних досліджень (експериментальних або теоретичних робіт, спрямованих на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язок), прикладних досліджень (наукової і науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання знань для практичних цілей), експериментальних розроблень, робіт із створення дослідних зразків (партій) виробів (продукції), систематичних робіт, які базуються на існуючих знаннях, практичному досвіді і спрямовані на створення нових або суттєве вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем і методів;

- діяльність туристичних агентств і туристичних операторів - як вартість реалізованих замежі підприємства послуг (маржа від реалізації третім особам туристичних путівок, без урахування вартості путівок);

- інформація та телекомунікації, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, освіта, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - як обсяг реалізованих за межі підприємства послуг.

Рядок 03 містить дані про обсяг послуг, реалізованих населенню (дані рядка 03 є меншими або дорівнюють даним рядка 02).

Рядок 04 відображає обсяг послуг за тим видом економічної діяльності, який займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізованих послуг на підприємстві.

Рядок 07 містить дані про суму податку на додану вартість підприємств, що законодавчо визначені його платниками.

Рядок 08 включає в себе дані про сумуподатку на додану вартість, який сплачено за основним видом діяльності, що не перевищують шосту частину даних рядка 04.

Рядок 10 відображає обсяги нарахованих коштів (без урахування ПДВ та суми комунальних платежів) за здавання під найм (в оренду) нежитлових приміщень виробничого призначення (крім підприємств, для яких здавання в оренду власного чи орендованого майна є основним видом діяльності). Дані рядка 10 не входять в дані рядка 02.

Розділ II. Кількість працівників за звітний місяць

Рядки 21 та 22 містять інформацію про кількість працівників за звітний місяць, вказанувідповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої у Мін'юсті 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами).

Рядок 31 містить дані про кількість документів (квитанцій, квитків, чеків тощо), які є підставою для розрахунків, або кількість замовників (споживачів послуг) у разі безквитанційного обслуговуванню.

 

Директор департаменту
статистики послуг

І. В. Калачова

23.10.2014

Аналитика:

Законодательство: