RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Приказ Госкомстата Украины №352 от 26.08.2010г. Об утверждении форм государственных статистических наблюдений и первичной учетной документации

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 серпня 2010 року N 352

Про затвердження форм державних статистичних спостережень і первинної облікової документації зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного комітету статистики України
 від 31 жовтня 2011 року N 276,
 від 13 грудня 2011 року N 343

Додатково див. роз'яснення
 Державної служби статистики України
 від 30 листопада 2012 року N 18/1-12/14

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за 2010 рік:

 
1.1.1. форма N 7-торг (річна) втратила чинність з 1 січня 2012 року

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 31.10.2011 р. N 276)

1.1.2. форма N 12-торг (річна) втратила чинність з 1 січня 2012 року

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 31.10.2011 р. N 276)

1.2. Зі звіту за січень 2011 року:

1.2.1. N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот";

1.2.2. форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) втратила чинність з 1 лютого 2012 року

 (згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 31.10.2011 р. N 276)

1.2.3. форма N А (місячна) втратила чинність з 1 січня 2012 року

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 13.12.2011 р. N 343)

1.2.4. форма N 2 (місячна) втратила чинність з 1 січня 2012 року

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 13.12.2011 р. N 343)

1.3. форма N 3-торг (квартальна) втратила чинність з 1 квітня 2012 року

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 13.12.2011 р. N 343)

2. Затвердити форми первинної облікової документації вибіркового обстеження продажу сільгосппродуктів на міських ринках, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за січень 2011 року:

2.1. форма N 3 (місячна) втратила чинність з 1 січня 2012 року

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 13.12.2011 р. N 343)

2.2. форма N 4 (місячна) втратила чинність з 1 січня 2012 року

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 13.12.2011 р. N 343)

3. Поширити форми державних статистичних спостережень і первинної облікової документації, затверджені цим наказом:

3.1. N 7-торг - на всіх юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

3.2. N 12-торг - на юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які мають ринки;

3.3. N 1-торг, N 3-торг - на всіх юридичних осіб (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

3.4. N 1-торг (нафтопродукти) - на юридичних осіб, їх відокремлені підрозділи, фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через автозаправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції;

3.5. N А, N 3, N 4 - на юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, які мають ринки та включені до вибіркового обстеження;

3.6. N 2 - на органи державної статистики, які реєструють ціни на сільгосппродукти і худобу на ринках, включених до вибіркового обстеження.

4. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень і первинної облікової документації, затвердженими цим наказом.

5. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень і первинної облікової документації, затвердженими цим наказом.

6. Визнати таким, що втратив чинність:

6.1. З 1 січня 2011 року - наказ Держкомстату від 20 липня 2009 року N 272 у частині затвердження форм N 7-торг, N 12-торг, N А, N 2, N 3, N 4;

6.2. З 1 лютого 2011 року - наказ Держкомстату від 20 липня 2009 року N 272 у частині затвердження форм N 1-торг, N 1-торг (нафтопродукти);

6.3. З 1 квітня 2011 року - наказ Держкомстату від 20 липня 2009 року N 272 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень і форм первинної облікової документації зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства".

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

17.10.2014

Аналитика:

Законодательство: