RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Постановление НБУ от 03.09.2015 №582 О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2015 року N 582

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до вимог статей 7, 15, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 73, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Підпункт "ж" пункту 1.3 глави 1 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"ж) порушення банком вимоги щодо обмеження в частині перевищення загального обсягу купівлі іноземних валют та банківських металів за гривні над обсягом їх продажу, що встановлене нормативно-правовим актом Національного банку з питань урегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України (далі - порушення обсягу купівлі іноземної валюти);".

2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (зі змінами) такі зміни:

1) у підпункті 2 пункту 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Пакет документів, що подається до Національного банку України для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти, має додатково містити відповідний акт цінової експертизи (погодження) у випадках, передбачених постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року N 597 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за N 159/8758 (зі змінами)";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Вимоги цього підпункту не поширюються на імпортні операції резидентів під час здійснення ними розрахунків у формі документарного акредитива, які відповідають умовам, визначеним в абзацах другому - четвертому підпункту 3 цього пункту (незалежно від суми операції), крім випадку купівлі іноземної валюти для формування грошового забезпечення за акредитивом (інформація про купівлю іноземної валюти в такому випадку включається до реєстру без подання до Національного банку України копій відповідних документів)";

2) абзаци перший і другий пункту 3 доповнити словами "на день укладення договору".

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 30 липня 2015 року N 495 "Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства".

4. Національний банк України застосовує захід впливу у вигляді письмового застереження до банку, який уперше після набрання чинності цією постановою допустив порушення вимоги щодо обмеження в частині перевищення загального обсягу купівлі іноземних валют та банківських металів за гривні над обсягом їх продажу, що встановлене нормативно-правовим актом Національного банку України з питань урегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України.

5. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

6. Постанова набирає чинності з 04 вересня 2015 року.

 

Голова

В. О. Гонтарева

07.09.2015

 

 

Аналитика:

Законодательство: