RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Приказ Министерства юстиции №2095/5 от 10.12.2014. О внесении изменений в требования написания наименования юридического лица или его обособленного подразделения

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2014

м. Київ

N 2095/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2014 р. за N 1608/26385

Про внесення змін до Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року N 368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за N 367/20680 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. Словосполучення "корпоративний інвестиційний фонд", "пайовий інвестиційний фонд", "диверсифікований інвестиційний фонд", "спеціалізований інвестиційний фонд", "кваліфікаційний інвестиційний фонд", "недиверсифікований інвестиційний фонд", "біржовий інвестиційний фонд", "венчурний інвестиційний фонд" та похідні від них можуть використовуватися лише в найменуванні інститутів спільного інвестування, створених згідно із Законом України "Про інститути спільного інвестування".

У найменуванні корпоративного фонду, наведеному в його статуті, обов'язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд", тип, вид, клас (у разі якщо фонд є спеціалізованим або кваліфікаційним) фонду та належність його до біржового або венчурного фонду.";

доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"2.22. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив.

2.23. Юридичній особі, якій в установленому Законом України "Про волонтерську діяльність" порядку не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів "волонтерська організація" у своєму найменуванні та діяльності.

2.24. Найменування "холдингова компанія" ("державна холдингова компанія") та утворені на його основі словосполучення можуть використовуватися лише тими суб'єктами господарювання, установчі документи та діяльність яких відповідають вимогам Закону України "Про холдингові компанії в Україні". Інші суб'єкти господарювання не мають права використовувати у своїх найменуваннях такі словосполучення.";

2) у пункті 3.3 розділу III:

абзац перший після слова "великі" доповнити словами "та малі";

в абзаці другому символи "А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я" замінити символами "А, а, Б, б, В, в, Г, г, Ґ, ґ, Д, д, Е, е, Є, є, Ж, ж, З, з, И, и, І, і, Ї, ї, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ь, ь, Ю, ю, Я, я";

в абзаці третьому символи "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z" замінити символами "A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, O, o, P, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Великі та малі літери, використані в установчих документах та при заповненні реєстраційної картки, вважаються тотожними.".

2. Державній реєстраційній службі України забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, який набирає чинності через два тижні з дня офіційного опублікування цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І. В.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

Голова Державної
реєстраційної служби України

Г. Онищенко

24.12.2014

Аналитика:

Законодательство: