RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Письмо Минфина от 06.08.2014 г. N 31-11410-08-29/20397. Об обязательном составлении отчетности по согласно МСФО для ПАО

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.08.2014 р. N 31-11410-08-29/20397

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон), який поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Частиною другою статті 12 1 Закону встановлено, що публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Підприємства, крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Для малих та середніх підприємств дозволений до застосування відповідний міжнародний стандарт фінансової звітності, розміщений на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25, не поширюються на суб'єктів господарювання, що зобов'язані відповідно до законодавства складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Публічне акціонерне товариство незалежно від приналежності до класифікаційної групи суб'єктів господарювання (малого, середнього або великого підприємництва) відповідно до Господарського кодексу України застосовує міжнародні стандарти фінансової звітності.

 

Заступник Міністра

Д. Фудашкін

23.12.2014

Аналитика:

Законодательство: