RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Письмо Минфин от 17.12.2013 г. N 31-08410-07-10/36519. О денежных единицах, в которых составляется отчетность по МСФО

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.12.2013 р. N 31-08410-07-10/36519

<...> Відповідно до статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством (далі - Закон).

Статтею 12 1 Закону публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ).

Згідно із Законом для складання фінансової звітності застосовуються МСФЗ, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Відповідно до статті 5 Закону підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України.

Згідно зі статтею 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня.

Таким чином, підприємства, які застосовують МСФЗ, складають фінансову звітність у гривнях, як це передбачено Законом.

 

Перший заступник Міністра

А. Мярковський

15.07.2014

Аналитика:

Законодательство: