RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Разьяснение ГФСУ от 06.11.2014. Оказание благотворительной помощи неприбыльными организациями

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Актуальні питання оподаткування в період проведення антитерористичної операції (АТО)
(волонтерська діяльність)

від 6 листопада 2014 року

Чи може неприбуткова організація перерахувати благодійну допомогу на карткові рахунки волонтерів та які бухгалтерські документи для цього потрібні?

 

Відповідно статті 1 Закону України "Про волонтерську діяльність" волонтерська діяльність - це добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими організаціями.

Волонтерська діяльність є формою благодійництва.

Загальні засади благодійництва та благодійницької діяльності визначено Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі - Закон). Згідно зі ст. 1 Закону благодійна діяльність - це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Згідно з вимогами ст. 15 Закону благодійні організації набувають прав та обов'язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації, яка проводиться відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Відповідно до ст. 13 Закону благодійною організацією вважається юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності.

Відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до неприбуткових організацій застосовується особливий (пільговий) режим оподаткування податком на прибуток.

Вимогою для неприбуткових організацій є те, що основною метою їх діяльності не повинно бути одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством.

Право на користування пільги в оподаткуванні виникає після внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами державної фіскальної служби в порядку, встановленому законодавством.

Порядок пільгового оподаткування застосовується до благодійних фондів і благодійних організацій, створених у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності (пп. "б" п. 157.1 ст. 157 Кодексу).

Від оподаткування звільняються доходи, отримані ними у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивних доходів;

коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень п. 157.13 ст. 157 Кодексу;

дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

Відповідно до п. 157.15 ст. 157 Кодексу під терміном "основна діяльність" слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання благодійної допомоги.

Крім того, податковий кодекс вимагає, щоб статутні документи неприбуткових організацій містили вичерпний перелік їх видів діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність (п. 157.15 ст. 157 Кодексу).

Одним із порушень, що є підставою для виключення організацій з Реєстру, є використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Кодексу (п. 157.14 ст. 157 Кодексу).

При цьому, відповідно до ст. 2 1 Закону центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, формується і ведеться Реєстр волонтерів антитерористичної операції до якого включаються благодійники - фізичні особи.

Таким чином, перерахування коштів у вигляді благодійної допомоги неприбутковою організацією безпосередньо її отримувачам або через волонтерів можливе, якщо така благодійна діяльність не суперечить статутній діяльності такої неприбуткової організації.

10.11.2014

Аналитика:

Законодательство: