RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua


  • ИСКАТЬ

Міжнародні стандарти фінансової звітності

П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".pdf

П(С)БО 2"Консолідована фінансова звітність".pdf

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".pdf

П(С)БО 7 "Основні засоби".pdf

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".pdf

П(С)БО_9 "Запаси".pdf

П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".pdf

П(С)БО 11 "Зобов"язання".pdf

П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".pdf

П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".pdf

П(С)БО 14 "Оренда".pdf

П(С)БО 15 "Дохід".pdf

П(С)БО 16"Витрати".pdf

П(С)БО 17"Податок на прибуток".pdf

П(С)БО 18"Будівельні контракти".pdf

П(С)БОS 19"Об"єднання підприємств".pdf

П(С)БО 21"Вплив змін валютних курсів".pdf

П(С)БО 22"Вплив інфляції".pdf

П(С)БО 23"Розкриття інформації щодо пов"язаних сторін".pdf

П(С)БО 24"Прибуток на акцію".pdf

П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб"єкта малого підприємництва".pdf

П(С)БО 26"Виплати працівникам".pdf

П(С)БО 27"Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність".pdf

П(С)БО 28"Зменшення корисності активів".pdf

П(С)БО 29"Фінансова звітність за сегментами".pdf

П(С)БО 30"Біологічні активи".pdf

П(С)БО 31"Фінансові витрати".pdf

П(С)БО 32"Інвестиційна нерухомість".pdf

П(С)БО 33"Витрати на розвідку запасів корисних копалин".pdf

П(С)БО 34"Платіж на основі акцій".pdf

Аналитика:

Законодательство: