RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Приказ Минфина от 18.06.2015г. №573 Об изменении некоторых нормативно-правовых актов по бухучету

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2015

м. Київ

N 573

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 липня 2015 р. за N 789/27234

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л.

 

Міністр

Н. Яресько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
18 червня 2015 року N 573

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 липня 2015 р. за N 789/27234

 

 

 

 

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186 (із змінами):

1) у тексті до рахунку 31 "Рахунки в банках":

доповнити після абзацу шостого новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

"315 "Спеціальні рахунки в національній валюті"

316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті".

У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами дев'ятим та десятим;

доповнити новими абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змісту:

"Субрахунок 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті" призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо.

Субрахунок 316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті" призначений для обліку коштів в іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу відповідно до законодавства.";

2) кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:

до рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів":

за дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" з кредитом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати";

до рахунку 91 "Загальновиробничі витрати":

за кредитом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" з дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів".

2. У розділі I Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (із змінами):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності):

1) для складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва);

представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності.

2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.";

2) у пункті 8:

слова та цифри "що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат" замінити словами та цифрами "зазначені у підпункті 2 пункту 2 цього розділу,";

абзац п'ятий виключити;

3) у пункті 10 слова та цифри "Суб'єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктами 4 і 6" замінити словами та цифрою "Юридичні особи - суб'єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3".

3. Третє речення пункту 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509 (із змінами), виключити.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

21.07.2015

Аналитика:

Законодательство: