RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Правильное заполнение формы №1-ДФ

 

Незважаючи на те, що податкові агенти вже подали Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (ф.№1ДФ) за новою формою, яку було затверджено наказом Мінфіну від 21.01.2015 р. №4, питання, що стосуються відображення в ньому виплат, які здійснюються фізичним особам, сум військового збору, певних реквізитів продовжують надходити до ДПІ у м. Рівному. Відповіді на найбільш актуальні із них пропонуємо вашій увазі.   

 Чи потрібно у податковому розрахунку за ф. 1ДФ, який юридична особа подає за відокремлений підрозділ, не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, відображати інформацію по військовому збору?

Юридична особа у податковому розрахунку за ф. 1ДФ, який подає за відокремлений підрозділ, не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, не відображає інформацію по військовому збору, оскільки така інформація зазначається нею у податковому розрахунку за ф. 1ДФ, поданому за своїм місцезнаходженням.

 Яку кількість працівників необхідно проставляти у клітинках «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» (загальну кількість працівників ЮО, чи лише відокремленого підрозділу), у разі подання ЮО податкового розрахунку за ф. 1ДФ у вигляді окремої порції за відокремлений структурний підрозділ?

У разі подання юридичною особою податкового розрахунку за ф. 1ДФ у вигляді окремої порції за відокремлений структурний підрозділ, який не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, клітинка «Працювало за трудовими договорами» податкового розрахунку за ф. 1ДФ не заповнюється.

 Яку кількість працівників слід зазначати в графі ”Працювало за трудовими договорами” податкового розрахунку за ф. 1ДФ, якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалась у зв’язку із прийняттям та  звільненням з місця роботи?

Якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалась у зв’язку із прийняттям та звільненням з місця роботи, то в графі ”Працювало за трудовими договорами” податкового розрахунку за ф. 1ДФ слід зазначати максимальну кількість працівників, які фактично працювали за трудовими договорами протягом звітного кварталу.

 Як відобразити в податковому розрахунку за ф. 1ДФ кількість зовнішніх сумісників?

Кількість зовнішніх сумісників відображається в податковому розрахунку за ф. 1 ДФ в графі «Працювало за трудовими договорами».

 Чи необхідно нотаріусам відображати у податковому розрахунку за ф. №1-ДФ військовий збір щодо посвідчених договорів з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна між фізичними особами, а також виданих свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування?

Нотаріусам необхідно відображати у податковому розрахунку за ф. 1ДФ військовий збір щодо посвідчених ними договорів з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна між фізичними особами, а також виданих свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування.

При цьому в рядку «Військовий збір» розд. 2 податкового розрахунку за ф. 1ДФ проставляються загальні суми виплаченого доходу та фактично утриманого (перерахованого) військового збору.

 Яким чином повернути ПДФО та як відобразити в податковому розрахунку ф. 1-ДФ суму переплати податку, що перевищує суму податкового зобов’язання, яка виникла за результатами остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини?

Якщо внаслідок здійсненого остаточного розрахунку з платником податку виникає переплата податку, то на її суму податковий агент зменшує суму нарахованого податкового зобов’язання платника податку за місяць такого остаточного розрахунку та відображає це в звітності за формою №1ДФ. Відповідно, на суму переплати зменшуються зобов’язання податкового агента по сплаті податку на доходи фізичних осіб в бюджет у податковому періоді (місяці) остаточного розрахунку.

У разі перевищення суми переплати, яка виникла за результатами остаточного розрахунку з платником податку, над сумою податкового зобов’язання платника податку, Податковим кодексом України не передбачено повернення суми такого перевищення.

 Як правильно відобразити у податковому розрахунку за ф. 1ДФ суму виплаченої заробітної плати, якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання податкової соціальної пільги?

У разі якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання податкової соціальної пільги, то в податковому розрахунку за ф. 1ДФ заповнюють лише один рядок, в якому зазначають відповідну ознаку пільги.

По материалам ГФСУ

Аналитика:

Законодательство: